Att Bli Sedd i Kärlek

Anonymt delande av skamliga berättelser- författat av Elisabeth Jag vill ta upp ett viktigt ämne som berör många av oss: behovet av att dela med oss av våra innersta känslor och erfarenheter utan rädsla för att bli dömda. Som tantraterapeut sedan 2011 har jag fått vara en lyssnande och stödjande röst för många människor som…